Akademics

 Die Wissenschaftscomics der ÖAW

Akademics Gesamtedition

Reihe: Akademics , Band: Sammelband 1

Erscheinungsdatum: 11.11.2019
ISBN13: 978-3-7001-8655-7

Emma, stell dir vor...

Reihe: Akademics , Band: 4

Erscheinungsdatum: 04.09.2019
ISBN13: 978-3-7001-8606-9

Die Superkäfer

Reihe: Akademics , Band: 3

Erscheinungsdatum: 04.09.2019
ISBN13: 978-3-7001-8605-2

Planet der Pflanzen

Reihe: Akademics , Band: 2

Erscheinungsdatum: 04.09.2019
ISBN13: 978-3-7001-8604-5

1000 Fragen und eine Kartoffel

Reihe: Akademics , Band: 1

Erscheinungsdatum: 04.09.2019
ISBN13: 978-3-7001-8603-8