FRANZ Herbert (Bearb.)

Catalogus Faunae Austriae, Teil XIX a: Diptera: Tipulidae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Ptychopteridae

Reihe: Catalogus Faunae Austriae, Band: 19a

Verlag: VÖAW

Erscheinungsdatum: 1990

ISBN13: 978-3-7001-1725-4

ISBN10: 3-7001-1725-6

Format: 57 S., 24 x 15 cm, broschiert

Buch: 
€ 9,16

Andere Bücher dieser Kategorie