Catalogus Faunae Austriae

Catalogus Faunae Austriae, Teil XII c: Odonata (Libellen)

Reihe: Catalogus Faunae Austriae, Band: 12c

Erscheinungsdatum: 1959
ISBN13: 978-3-7001-1025-5

Catalogus Faunae Austriae, Teil XII b: Plecoptera

Reihe: Catalogus Faunae Austriae, Band: 12b

Erscheinungsdatum: 1958
ISBN13: 978-3-7001-1109-2

Catalogus Faunae Austriae, Teil IX a,b: 1. Nachtrag

Reihe: Catalogus Faunae Austriae, Band: 9a,b

Erscheinungsdatum: 1956
ISBN13: 978-3-7001-1010-1

Catalogus Faunae Austriae, Teil IX b: Araneae

Reihe: Catalogus Faunae Austriae, Band: 9b

Erscheinungsdatum: 1955
ISBN13: 978-3-7001-1183-2

Catalogus Faunae Austriae, Teil XXI c: Vertebrata: Mammalia

Reihe: Catalogus Faunae Austriae, Band: 21c

Erscheinungsdatum: 1955
ISBN13: 978-3-7001-1499-4

Catalogus Faunae Austriae, Teil IX c: Opiliones

Reihe: Catalogus Faunae Austriae, Band: 9c

Erscheinungsdatum: 1955
ISBN13: 978-3-7001-1128-3

Catalogus Faunae Austriae, Teil XIX z: Siphonaptera

Reihe: Catalogus Faunae Austriae, Band: 19z

Erscheinungsdatum: 1955
ISBN13: 978-3-7001-1107-8